Chính sách hoàn lại tiền

Vì Trang web cung cấp hàng hóa không hữu hình, không thể hủy ngang nên chúng tôi không hoàn lại tiền sau khi mua sản phẩm mà bạn xác nhận trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào trên Trang web.

Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký DEMO hoạt động đầy đủ miễn phí và dùng thử dịch vụ trước khi mua hàng.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách hoàn lại tiền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng livechat

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 4 năm 2021